Back Select Language

MP / MLA Representing HAVERI District

Sl No
Name 
Constituency
STD Code
Office
Home
Mobile
M. P
         
1
Sri Shivkumar C Udhasi Haveri       98440-34575
M. L.A
         
1
Sri Rudrappa M Lamani
Haveri
08373
267705
94481-19705
2
Sri Basavraj Bommai
Shiggaon
08378
255744
98450-08502
3
Sri Manohar H Tahshildar
Hanagal
08379
94484-85987
4
Sri K B Koliwad
Ranebennur
08373
266347
99020-69111
5
Sri Basavaraj Neelappa Shivanannavar
Byadagi
08375
228454
99009-44366
6
Sri U B Banakar
Hirekerur
08376
282357
94483-79357